Складиране

[Sign in to view price]
SKLAD
In stock

Булгарфарма ви осигурява качествена подкрепа в складирането и предлага съхранение на продуктите ви в регистриран склад за хранителни добавки, ако вие не разполагате с такъв. 

Булгарфарма предлага широк набор от логистични услуги, отговарящи напълно на изискванията на клиентите ни в областта на преддистрибуция и търговия на едро на пазара на хранителни добавки